Ansökan om förskola och fritidshemsplacering

LÄS MER

Här ansöker du om plats på förskola eller fritidshem/fritidsklubb, så kallad skolbarnomsorg. 

Här kan du även uppdatera dina kontakt- och inkomstuppgifter samt säga upp platsen.

Garantitiden för förskoleplacering är fyra (4) månader från ansökningsdatum. 

OBS! Vi har bytt e-tjänst och ni som har ansökt innan 20 mars behöver inte söka på nytt. Era ansökningar finns registrerade även om de inte syns när ni loggar in i den här tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten