Ansökan om förskola och fritidshemsplacering

LÄS MER

Här ansöker du om plats på förskola eller fritidshem/fritidsklubb, så kallad skolbarnomsorg. 

Här kan du även uppdatera dina kontakt- och inkomstuppgifter samt säga upp platsen.

Garantitiden för förskoleplacering är fyra (4) månader från ansökningsdatum. 

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten