Ansökan om förskola och fritidshemsplacering

LÄS MER

Här ansöker du om plats på förskola eller fritidshem/fritidsklubb, så kallad skolbarnomsorg. Du kan även ansöka om byte av förskola i samma e-tjänst, s.k. omval. Vid omval finns ingen garantitid utan i mån av ledig plats kan byte beviljas med utgångspunkt i reglerna för placering i Södertälje kommuns förskolor, som går att finna på hemsidan under Förskola - så fungerar det.

Här kan du även uppdatera dina kontakt- och inkomstuppgifter samt säga upp platsen.

Garantitiden för förskoleplacering är fyra (4) månader från ansökningsdatum. Du kan skicka in ansökan tidigast sex månader innan önskad behovsmånad.

 

Följande behövs för e-tjänsten