Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

Bilagor

Till din ansökan ska följande bifogas:

  • Elevens individuella studieplan med pågående, avslutade och planerade kurser, betyg i avslutade kurser ska framgå.
  • Elever som endast har pågående kurser måste inkomma med information om hur eleven ligger till i kurserna och hur långt eleven nått i kurserna. Inhämtas hos nuvarande skola.
  • Söker du om ett byte i årskurs 1 gymnasiet så är ett krav att grundskolebetyget ska skickas med som bilaga.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa