Förteckning över tillgångar

LÄS MER

Här redovisar du som god man, förvaltare eller förmyndare huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets början.

Instruktionsfilm

Här hittar du en instruktionsfilm om hur du fyller i e-tjänsten.

Film: God man/Förvaltare - Förteckning

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden