Förteckning över tillgångar

LÄS MER

Här redovisar du som god man, förvaltare eller förmyndare huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets början.

 

Digitala utbildningar för e-tjänsten Valter

I denna länklista finner du digitala utbildningar om E-tjänsten Valter som används för digital inlämning av förteckning, årsräkning och sluträkning. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Den som håller i utbildningarna är Anna-Karin Rosengren Wistrand, avdelningschef på Överförmyndarnämnden i Luleå.

  1. Digital utbildning: E-tjänsten Valter - Introduktion och inloggning.
  2. Digital utbildning: Löpande räkenskaper.
  3. Digital utbildning: Redovisning

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden