Komplettera ditt mät- och kartärende

LÄS MER

I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående mät- och kartärende med till exempel en situationsplan eller en skiss. 


Du kan komplettera ditt ärende även om det inte finns en kompletteringsbegäran.

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden