Överförmyndarnämndens samtycke till försäljning av bostadsrätt och fastighet

LÄS MER

Här ansöker du om åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke för försäljning av fastighet eller bostadsrätt.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden