Ansökan om fondmedel

LÄS MER

Fondernas avkastning har under de senaste året varit låg och pengar fördelas därför i första hand till barns/ungdomars aktiviteter och miljöombyte. 

Pengar till kapitalvaror, löpande kostnader, studier, vård/behandling eller längre resor beviljas inte. 

De som blivit beviljade fondmedel tidigare har mindre möjlighet att bli beviljade igen. 

Fondmedlen fördelas två gånger per år, i juni och december.

Sista ansökningsdag inför sommaren är 26 maj

Sista ansökningsdag inför jul är 26 november 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa