Ansökan tilläggsbelopp fristående huvudman förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan tilläggsbelopp fristående huvudman förskoleklass/grundskola/gymnasieskola

Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 9 kap 21 §, 10 kap 39 § och 16 kap 54 §).

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall. En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder. Tilläggsbelopp kan endast sökas av huvudman/rektor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa