Redogörelse för skifteshinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redogörelse för skifteshinder ska inkomma till överförmyndarnämnden om ett dödsbo inte skiftats senast sex månader från att bouppteckning förrättats (15 kap 3§ föräldrabalken).

Har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo upprättats och överförmyndarnämnden lämnat sitt samtycke ska redogörelse för skifteshinder inte skickas in. 

Om du inte har bank-id var god kontakta Södertälje kommuns reception 08–523 010 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa