Gymnasieskolan - Anmälan om påbörjad frånvaroutredning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev under 20 år i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen, om skolan har en annan huvudman än hemkommunen. 15 kapitlet 15 § och 18 kapitlet 15 § skollagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa