Bygg - Begäran om startbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du börja bygga?

Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

Klicka på Starta e-tjänsten till höger så skickas du vidare till e-tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten