Underlag gällande placering på förskola och fritidshem inom kommunal verksamhet i Södertälje

LÄS MER

Här skickar du in olika underlag i samband med handläggning av förskole- och fritidshemplacering. Underlaget kan gälla följande områden:

  • Inkomstregistrering och inkomstuppdatering - förskole- och fritidshemsplacering
  • Framtida folkbokföringsadress i Södertälje kommun - förskoleplacering
  • Barn i behov av särskilt stöd - förskoleplacering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa