Gymnasieskola: Ansökan om förlängda studier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om förlängd studietid på gymnasiet, senast 1 april ska den har inkommit till gymnasieantagningen Utbildningskontoret

Ansökan om förlängd studietid ska ske genom skolans rektor, i samråd med elev och ev. vårdnadshavare.
Underlaget som inkommer med ansökan ligger till grund för beslut om förlängd studietid, studietiden kan förlängas med några veckor upp till maximalt 1 läsår.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa