Uttagsbegäran från överförmyndarspärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära uttag från överförmyndarspärrat konto.

När du klickar på Starta E-tjänsten så skickas du vidare till Överförmyndarnämndens e-tjänst.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden