Årsräkning/Sluträkning/Löpande redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Års- och sluträkningen är en sammanställning över årets utgifter och inkomster för den du är god man eller förvaltare för. Här fyller du även i din löpande redovisning.
När du klickar på Starta E-tjänsten så skickas du vidare till Överförmyndarnämndens e-tjänst.
Vänligen notera att det endast går att fylla i heltal i e-tjänsten och i blanketterna.

För att hämta blanketten, klicka på Hämta blankett, det finns tre blanketter att välja på:

  • Redogörelse/arvodesbegäran
  • Årsräkning/sluträkning med förifyllda poster har färdiga rubriker för inkomster och utgifter, till exempel pension och hyra
  • Årsräkning/sluträkning förifyllda poster har inga färdiga inkomsttyper utan du skriver in rubrikerna själv

Instruktionsfilmer för årsredovisning både för e-tjänsten Provisum och för blanketten hittar du på vår Utbildningssida

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@sodertalje.se
08 - 523 010 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden