Kontakt- och inkomstuppgifter förskola och fritidshem

LÄS MER

Här uppdaterar du som vårdnadshavare dina kontakt- och inkomstuppgifter gällande förskola och fritidshemsplacering.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten