Förteckning över tillgångar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här redovisar du som god man, förvaltare eller förmyndare huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets början

För att kunna skicka in e-tjänsten måste du i slutet signera den med Bank-ID. Om ni är två ställföreträdare behöver båda signera med mobilt Bank-id. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa