Ansökan om Trygghetslarm

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ansöker om trygghetslarm kan det som längst dröja fem veckor innan du får svar. Det kan hända att vi under tiden kontaktar dig för att få fler uppgifter om din ansökan. Svaret på din ansökan får du genom en skriftlig bekräftelse av beslutet. 

När trygghetslarmet ska installeras kontaktar larmgruppen dig. För att de ska kunna installera ditt larm behöver de tre uppsättningar nycklar till din ytterdörr samt till fastighetens port. När du lämnat ut nycklarna får du ett skrivet kvitto på att vi kvitterat ut nycklarna. Om du inte lämnar ut dina nycklar inom tre månader från att du fått besked drar vi tillbaka beslutet.

 Vi tar ut en avgift för trygghetslarmet. Om du bara har trygghetslarm kostar tjänsten 198 kronor i månaden. Har du flera tjänster, exempelvis hemtjänst, kan din månadskostnad variera beroende på din inkomst.

Läs mer i vår avgiftsbroschyr

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa