Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo och bygga (18)

  Visa allaVisa färre

  Företagande (17)

  Visa allaVisa färre

  God man, förvaltare och förmyndare (24)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (15)

  Visa allaVisa färre

  Lovaktiviteter (1)

  Miljö och hälsa (26)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och socialt stöd (19)

  Visa allaVisa färre

  Skola och förskola (13)

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om resebidrag

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

  • Ansökan om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Förhandsprövning skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

  • Vårdnadshavarportal skolskjuts

   Vårdnadshavarportal skolskjuts

   Vårdnadshavarportal skolskjuts

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (7)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (10)

  • Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Felanmälan

   Vi är tacksamma att du tar dig tid till att anmäla fel som behöver åtgärdas så att vi tillsammans kan göra Södertälje ännu bättre.

   Du kan anmäla fel som rör kommunens utemiljö, till exempel: gator, parker, naturreservat, badplatser eller idrottsanläggningar.

   Vi är tacksamma att du tar dig tid till att anmäla fel som behöver åtgärdas så att vi tillsammans kan göra Södertälje ännu bättre.

   Du kan anmäla fel som rör kommunens utemiljö, till exempel: gator, parker, naturreservat, badplatser eller idrottsanläggningar.

  • Samtycke från avbildad person

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person

  • Samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år)

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år) 

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år) 

  Visa allaVisa färre