Anmälan om anstånd - tillsynsavgifter för miljötillsyn och livsmedelskontroll

LÄS MER

Miljökontoret utövar tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och tar ut tillsynsavgifter för det arbetet.

I enlighet med beslut i krisledningsnämnden den 26 mars 2020 om att vidta olika åtgärder för att stödja det lokala näringslivet, finns nu möjlighet att anmäla om du önskar anstånd med betalningen av en tillsynsavgift. Miljökontoret beviljar anstånd för avgifter som avser miljötillsyn och livsmedelskontroll riktad mot företag.

Anmäler du om anstånd med betalningen kommer du att beviljas anstånd i 90 dagar från fakturans förfallodatum. Anmälan om anstånd kan göras vid max två tillfällen om totalt sex månader dock längst till 2020-12-31.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa