Kompetensbank

LÄS MER

I dessa extraordinära tider är vi i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta oss i våra samhällskritiska verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut som följd av hur coronaviruset effekter kan vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder.

Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom någon av dessa arbetsområden;

  • Pedagogiskt arbete
  • Kök
  • Barnomsorg och fritidshem/gård
  • Lokalvård
  • Drift och service inom VA, el, fjärrvärme, stadsnät
  • Socialt arbete,

anmäl dig då till vår kompetensbank!

Du kommer att bli kontaktad om vi har behov av just dig och din kompetens. Vi kommer göra bedömningar löpande och läget kan snabbt ändra sig och behovet av hjälp kommer därför att förändras över tid. 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa