Anmälan anstånd tillsynsavgift, alkohol, tobak/folköl/receptbelagda läkemedel

LÄS MER

Tillståndsenheten gör varje år en tillsyn av de restauranger som har alkoholtillstånd samt företag och detaljhandel som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel. För denna tillsyn betalas en årlig tillsynsavgift.

I enlighet med beslut i krisledningsnämnden den 26 mars 2020 om att vidta olika åtgärder för att stödja det lokala näringslivet finns nu möjlighet att anmäla om du önskar anstånd med betalningen. Anmäler du om anstånd med betalningen kommer du att beviljas anstånd i 90 dagar från fakturans förfallodatum.

Anmälan om anstånd kan göras vid max två tillfällen om totalt sex månader dock längst till 2020-12-31.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa