Ansökan bygglov och anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänsten för ansökan om bygglov

Inloggning och signering

Denna e-tjänst kräver Bank-ID för inloggning och signering. 

· Om du har en kontrollansvarig som ska signera digitalt kommer du att behöva ange personnummer och e-post till kontrollansvarig. Ansökan skickas in först när digital medsignering genomförts av kontrollansvarig.

· Om du har en kontrollansvarig som inte ska signera digitalt kan du välja att istället bifoga inskannad signerad blankett avseende kontrollansvarig i slutskedet av denna e-tjänst. Du kan som alternativ välja att skicka signerad blankett per post.

 

Att tänka på innan du startar

För att underlätta för dig när du ska använda e-tjänsten gör så här:

· Gå igenom de checklistor som finns tillgängliga för olika typer av ärenden.

· Se till så att du har samtliga handlingar som behövs tillgängliga för uppladdning eller för att skicka in via post. 

· Läs gärna information på Bygglovsguiden och titta i exempelritningar.

 

Driver du verksamhet?

Om du söker lov för en verksamhet kan du behöva ytterligare tillstånd och kunskap om regler som gäller när du ska bedriva din verksamhet. 

När du använder tjänsten

· Några av fälten i e-tjänsten är tvingande. Dessa måste du fylla i för att komma vidare i e-tjänsten. 

· I e-tjänstens slutskede har du möjlighet att bifoga de handlingar som krävs för din ansökan.

· Beroende på vilken typ av ansökan du väljer och vilka val i e-tjänsten du gör kan antal steg du behöver göra ändras. Stegen kan du se som flikar längst upp i e-tjänsten. De som är aktuella för dig är alltid markerade med mörkgrå färg.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa