Ansökan om torgplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här gäller för torgförsäljning i Södertälje:

Dagar då torghandel beviljas:

  • Onsdagar kl. 07:00 - 18:00
  • Fredagar kl. 07:00 - 18:00
  • Lördagar kl. 07:00 - 16:00

Fast eller tillfällig torgplats

Du kan välja mellan att boka en fast eller tillfällig saluplats.

  • Fast torgplats får du använda på bestämda tider, minst tre månader och högst 6 månader.
  • Tillfällig torgplats får du bara använda en kortare tid.

Vad kostar en torgplats?

Kommunen har en torgtaxa som har beslutats av kommunfullmäktige. I avgiften ingår el, vatten och toalett.

Information om torgtaxa hittar du här.

Gratis torghandel för skolor och ideella föreningar

För skolklasser och ideella föreningar är det gratis att stå på kommunens torg och sälja saker. Syftet ska vara att samla in pengar till exempelvis skolresor och läger.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Ordningsföreskrifterna för torghandeln har beslutats av kommunfullmäktige.

Ordningsföreskrifterna hittar du här.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa