Årsräkning / sluträkning

LÄS MER

Års- och sluträkningen är en sammanställning över årets utgifter och inkomster för den du är god man eller förvaltare för. Det finns två olika blanketter: 

  • Blankett med förifyllda poster har färdiga rubriker för inkomster och utgifter, till exempel pension och hyra
  • Blankett utan förifyllda poster har inga färdiga rubriker för olika typer av inkomster och utgifter utan du skriver in rubrikerna själv