Årsräkning / sluträkning utan förifyllda poster

LÄS MER

Års- och sluträkningen är en sammanställning över årets utgifter och inkomster för den du är god man eller förvaltare för. På blanketten utan förifyllda poster finns inga färdiga rubriker för olika typer av inkomster och utgifter utan du skriver in rubrikerna själv.