Årsräkning / sluträkning med förifyllda poster

LÄS MER

Års- och sluträkningen är en sammanställning över årets utgifter och inkomster för den du är god man eller förvaltare för. På blanketten med förifyllda poster finns färdiga rubriker för inkomster och utgifter, till exempel pension och hyra.