Beställning nybyggnadskarta

LÄS MER

Kartan utgör en samlad redovisning av förhållandena på marken som till exempel höjdredovisning på tomten, byggnader, murar, utfarter med mera, samt av de fastighetsrättsliga, bebyggelsereglerade och anläggningstekniska uppgifter.  Den finns i några olika varienter, och vilken du behöver beror på vad du ska bygga. För ansökan om bygglov får nybyggnadskartan inte vara äldre än två år. Skalan är på 1:400 och vi levererar orginal på papper och i digitalt format (pdf, dwg/dxf).

 

Prisexempel: 

Nybyggnadskarta (nybyggnad) tomtyta 0-2500 m2. Kostnad: 10625 kr

Nybyggnadskarta (tillbyggnad) tomtyta/del av tomt 0-5000 m2. Kostnad: 8125 kr

Utdrag ur baskarta (enklare bygglov). Pdf. Kostnad: 1562 kr. Dwg (upp till 0,5 hektar) Kostnad: 1875 kr.

Utförligare prisuppgift och leveranstid meddelas vid inkommen beställning innan arbetet med kartframställningen påbörjas.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa