Beställning nybyggnadskarta

LÄS MER

Kartan utgör en samlad redovisning av förhållandena på marken som till exempel höjdredovisning på tomten, byggnader, murar, utfarter med mera, samt av de fastighetsrättsliga, bebyggelsereglerade och anläggningstekniska uppgifter.  Den finns i några olika varienter, och vilken du behöver beror på vad du ska bygga. För ansökan om bygglov får nybyggnadskartan inte vara äldre än två år. Skalan är på 1:400 och vi levererar orginal på papper och i digitalt format (pdf, dwg/dxf).

 

Prisexempel: 

Fullständig nybyggnadskarta tomtyta 0-2499 m2. Kostnad: 9009kr

Förenklad nybyggnadskarta tomtyta/del av tomt 1-4999 m2. Kostnad: 4914kr

Utförligare prisuppgift och leveranstid meddelas vid inkommen beställning innan arbetet med kartframställningen påbörjas.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa