Beställning utstakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med utstakning menas att byggnadens läge markeras på marken. Utstakning utförs oftast i två steg. 

1. Först gör vi en sk. grovutstakning för att visa ungefär var på fastigheten huset/byggnaden ska stå enligt bygglovet. I detta skede sätts en käpp i varje hörn. 

2. När förarbetena och markarbetena är klara och det börjar bli dags att sätta en form eller liknande på plats behövs en finutstakning. Byggherren måste då se till att profiler finns på plats så att vi kan markera det exakta läget för varje hörn.

 

Prisexempel:

Nybyggnad storlek 1-500 m2 , 1-4 punkter (1-4 hörn): Grovutstakning. Kostnad: 6250 kr. Finutstakning. Kostnad: 6875* kr.

Komplementbyggnad. Tillägg per utstakning av komplementbyggnad utöver nybyggnad, vid ett och samma tillfälle. Storlek 1-200 m2 , 1-4 punkter (1-4 hörn): Grovutstakning. Kostnad: 1875 kr. Finutstakning. Kostnad: 2500 kr.

Tillägg per punkt utöver 4 st. Kostnad: 625 kr

Tillägg om profil saknas vid finutstakning (inställd mätning). Kostnad: 1250 kr.

*Vid beställning av enbart finutstakning tillkommer en kostnad på 3125 kr.

Övrig utstakning (plank, murar mm) Kostnad: 2500 kr + timkostnad 1250 kr/timme (mättid) + 25 % moms.

Utförligare prisuppgift meddelas vid inkommen beställning innan utsättning utförs

OBS!

Vid beställning från Nykvarns kommun ska situationsplan från godkänt bygglov bifogas.

Om du beställer som företagare:

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du saknar e-legitimation:

Om du inte har e-legitimation (mobilt BankID) kan du maila: sbk.geoinfo@sodertalje.se.
Ange vilken tjänst förfrågan avser, så mailar vi tillbaka ett beställningsformulär.
Det går också bra att ringa Södertälje kommuns Kontaktcenter, så postar de ett beställningsformulär.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa