Beställning lägeskontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lägeskontroll utförs för att kontrollera att huset/byggnaden hamnat på rätt plats, dvs så som angivits i bygglovet. 

Det är bäst att göra lägeskontroll innan grunden gjuts så att det finns möjlighet att justera den om något inte stämmer, men det går även att utföra lägeskontroll efter att grunden gjutits. 

När mätningen utförts får du ett lägeskontrollbevis som du lämnar till Bygglovsenheten. I bygglovet framgår om ett lägeskontrollbevis krävs för att slutbesked ska kunna lämnas.

Prisexempel:

  • Lägeskontroll 1-4 punkter (1-4 hörn), nybyggnad och tillbyggnad
    • Kostnad: 3437 kr + 25 % moms. 
    • Tillägg per punkt (hörn) utöver 4 st. Kostnad: 312 kr + 25 % moms
  • Murar mm.
    • Kostnad: 1562 kr + timkostnad 1250 kr/timme (mättid) +25% moms

Utförligare prisuppgift och datum för lägeskontroll meddelas efter inkommen beställning.

OBS!

Vid beställning från Nykvarns kommun ska situationsplan från godkänt bygglov bifogas.
 

Om du beställer som företagare:

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du saknar e-legitimation:

Om du inte har e-legitimation (mobilt BankID) kan du maila sbk.geoinfo@sodertalje.se. Ange vilken tjänst förfrågan avser, så mailar vi tillbaka ett beställningsformulär.
Det går också bra att ringa Södertälje kommuns Kontaktcenter, så postar de ett beställningsformulär.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa