Beställning lägeskontroll

LÄS MER

Lägeskontroll utförs för att kontrollera att huset/byggnaden hamnat på rätt plats, dvs så som angivits i bygglovet. 

Det är bäst att göra lägeskontroll innan grunden gjuts så att det finns möjlighet att justera den om något inte stämmer, men det går även att utföra lägeskontroll efter att grunden gjutits. 

När mätningen utförts får du ett lägeskontrollbevis som du lämnar till Bygglovsenheten. I bygglovet framgår om ett lägeskontrollbevis krävs för att slutbesked ska kunna lämnas.

Prisexempel:

Lägeskontroll 1-4 punkter (1-4 hörn). Kostnad: 3437 kr + 25 % moms. Tillägg per punkt (hörn) utöver 4 st. Kostnad: 312 kr + 25 % moms

Tillbyggnader, murar mm. Kostnad: 1562 kr + timkostnad 1250 kr/timme (mättid) +25% moms

Utförligare prisuppgift meddelas vid inkommen beställning innan mätning påbörjas.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa